Directivos

Presidente

Xose L. Moure Otero

Secretario

Mario Alvarez Rodríguez

Tesoreiro

Xose A. Pérez Iglesias

Vogais

Alberto Lamas Fandiño
Luis Lamas Fandiño
Víctor A. Calviño Bautis